DANLET, spol. s r.o. Veľkoobchod, maloobchod a montáž
kúrenie - voda - plyn

Zlatovská 22, 911 05 Trenčín - areál KARA
tel.: +421 911 419 941

Postup realizácie montáže

  • kontaktujte nás cez formulár, e-mailom, telefonicky alebo osobne na predajni so špecifikáciou montáže

  • vyšpecifikovanie požiadavky montáže

  • predloženie projektovej dokumnetácie

  • vyšpecifikovanie požiadavky mimo projektovej dokumntácie

  • konzultácia a poradenstvo k montáži

  • spracovanie zmluvy o dielo alebo záväznej objednávky k montáži

  • realizácia montáže

Kontakt na realzáciu montáže

Zodpovedný vedúci:

Jozef ANTÁL

tel. +421 907 483 833

e-mail: jozef.antal@danlet.sk

web: http://montaz.danlet.sk

Kontaktujte nás
Ukážky realizácie našej práce - kúrenie a plyn - kotolne, radiátory a podlahovky

kotolne a kúrenie
podlahovka
>
radiátory